Succesiunea este o formalitate specifică în cazurile de deces care presupune împărțirea bunurilor între toți moștenitorii persoanei respective. În astfel de situații, Codul Civil menționează ordinea în care se realizează succesiunea între moștenitorii legitimi.

Prin urmare, copiii naturali și soțul sau soția decedatului sunt cei care moștenesc bunurile acestuia. În egală măsură, copilul nenăscut este și el considerat moștenitor. În cazul în care lipsesc moștenitori legitimi/testamentari sau naturali, bunurile persoanei decedate sunt moștenite de către soț sau soție. Totodată, legea prevede faptul că moștenitorii care au același grad de rudenie primesc părți egale din moștenire. Atunci când persoana decedată nu are soț/soție, descendenți sau alte rude, bunurile trec în proprietatea statului.

Cum se deschide procedura de succesiune?

Solicitarea procedurii succesorale se face la biroul notarial a cărui activitate aparține de circumscripția judecătoriei unde persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

De reținut: în afară de actele pe care trebuie să le prezinți la notar pentru realizarea succesiunii, ai nevoie și de doi martori din afara familiei, cu vârsta minimă de 18 ani, care să nu fie puși sub interdicție, care să știe date personale despre defunct și care să fie la curent cu numărul moștenitorilor și calitatea acestora în procedura succesorală.

Când se poate deschide procedura de succesiune?

Moștenitorii pot solicita deschiderea succesiunii imediat după decesul persoanei în cauză. În situația în care au trecut mai mult de 2 ani de la decesul persoanei, costurile pentru realizarea succesiunii sunt mai mari.

De asemenea, legea prevede și un termen de 1 an de la data decesului, numit termen de opțiune succesorală, timp în care moștenitorii de drept pot decide dacă renunță sau acceptă succesiunea. Această decizie presupune realizarea unei declarații notariale pentru exprimarea opțiunii succesorale.

Care sunt documentele necesare pentru deschiderea procedurii de succesiune?

Pentru a solicita deschiderea succesiunii, ai nevoie de următoarele acte în original:

 • Certificatul de deces.
 • Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor.
 • Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor.
 • Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, acolo unde este cazul.
 • Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului/sentința ori certificatul de divorț, acolo unde este cazul.
 • Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, acolo unde este cazul.
 • Declarațiile de opțiune succesorală, după caz.
 • Testamentul, dacă acesta există.
 • Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori la succesiune, dacă aceștia nu pot fi prezenți în persoană.

Pentru a face dovada proprietății bunurilor ce au aparținut persoanei decedate și care intră în masa succesorală, trebuie să prezinți următoarele documente în original:

 • Actele de proprietate: contracte de vânzare – cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, acte de dare în plată, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești și altele, în funcție de caz.
 • Certificatul de atestare fiscală în cazul bunurilor precum mașini, imobile și alte posesiuni ce intră la masa succesorală. Certificatul se eliberează de către organul fiscal competent al Primăriei din raza ultimului domiciliu al persoanei decedate sau de la locul imobilului; documentul are o valabilitate de doar 30 de zile de la data la care este eliberat.
 • Documentul de intabulare, planul de amplasament și releveu în cazul imobilelor ce sunt intabulate în cartea funciară.
 • Actul de concesiune al locului de veci și adeverința eliberată de către administrația cimitirului în care se află amplasat locul, dacă este cazul.
 • Titlurile la ordin sau la purtător/certificate de acționar/carnetele C.E.C și altele.
 • Extrasele de cont(uri).

Pentru detalii suplimentare legate de costurile procedurii succesorale și consultanță juridică privind situațiile particulare, te invităm să ne contactezi telefonic la tel:+34672643035

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad