Ce este certificatul de viață și când trebuie transmis la casa de pensii! Multe persoane se întreabă ce este certificatul de viaţă și la ce le foloseşte. Dar mai ales, când trebuie transmis la casa de pensii care deține dosarul de pensie al persoanei domiciliate în străinătate.

Pentru a se evita efectuarea unor plăţi necuvenite către beneficiarii nerezidenţi în România, se utilizează certificatul de viaţă ca şi instrument de verificare administrativă. Astfel, dacă se solicită transferul drepturilor de pensie în străinătate, persoana în cauză este obligată să transmită anual formularul „Certificat de viaţă”.

Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar și în versiune bilingvă. Utilizându-se astfel, alături de limba română o limbă de circulaţie internaţională. Certificatul va fi transmis de către casa teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi.

Certificatul de viaţă este completat în Partea A de către casa teritorială de pensii competentă. Instituția va preciza data limită de restituire a certificatului de viaţă de către beneficiar.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completa Partea B a Certificatului de viață. Acesta va merge în fața unei autorități legale (instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale, notari publici, etc) de pe teritoriul statului de domiciliu/ ședere permanentă.

Autoritatea legală menționată certifică faptul că Partea B a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor,   completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

CUM BENEFICIAȚI DE PLATA PRESTAȚIILOR ÎN STRĂINĂTATE

Pentru a beneficia de plata prestațiilor în străinătate, beneficiarii sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale vor:

  • completa o Cerere de transfer al pensiei în străinătate;
  • informa Casele Teritoriale de Pensii cu privire la contul deschis în străinătate, comunicând datele contului;
  • completa și transmite anual Certificatul de Viață, conform instrucțiunilor Caselor Teritoriale de Pensii.

CÂND TREBUIE TRANSMIS CERTIFICATUL DE VIAȚĂ LA CASA DE PENSII?

Potrivit reprezentanţilor CNPP, acest document constituie dovada pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenţi şi trebuie transmis în luna noiembrie a anului în curs.

PRIMIȚI PENSIA DIN ROMÂNIA ÎN SPANIA?

Până la data de 31 decembrie a fiecărui an cetățenii români rezidenți în Spania care primesc pensie de invaliditate; de bătrânețe sau de urmaș din partea statului român trebuie să trimită în țară certificatul de viață. Acest document este solicitat de către statul român pentru continuarea efectuării plății pentru beneficiarii nerezidenți în România.

Astfel, începând cu luna octombrie, Casele Teritoriale de Pensii din România trimit acest certificat beneficiarilor de pensii din străinătate, la domiciliul declarat de aceștia din țara în care se află. Ulterior primirii, certificatul trebuie autentificat de către o autoritate legală.

ÎN SPANIA, CERTIFICATUL POATE FI AUTENTIFICAT DE CĂTRE URMĂTOARELE AUTORITĂȚI COMPETENTE

  • oficiul consular al României de care aparține teritorial cetățeanul,
  • Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM),
  • biroul de securitate socială al INSS, 
  • primăria,
  • un notar, dar în acest ultim caz este vorba de un serviciu plătit.

După autentificarea certificatului, acesta trebuie trimis personal de către cetățean la Casa Teritorială de Pensii, prin scrisoare cu confirmare de primire sau recomandată.

În cazul în care, până în luna decembrie, nu primiți acest certificat trimis prin poștă de Casa de Pensii competentă, îl puteți descărca de pe pagina Casei de Pensii și puteți merge la consulat pentru autentificare (https://www.cnpp.ro/certificatul-de-viata).   

În cazul în care certificatul de viață nu a fost trimis la timp și vi se suspendă plata pensiei, aceasta va fi reluată la momentul la care Casa Teritorială de Pensii va primi certificatul de viață pe care îl trimiteți.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad