Cine se beneficiaza de aceasta subventie?

 Vor putea beneficia de această indemnizație extraordinară, toate  persoanele care lucrează în Sistemul Special al Serviciul Domestic înscrise în Sistemul General de Securitate Socială, care au avut  contract de muncă în vigoare înainte de publicarea Decretul 463/2020, din 14 martie prin care se declara starea de alarmă pentru gestionarea crizei cauzate de COVID-19, și se află în una dintre situațiile următoare:

I) A încetat să mai presteze serviciile, total sau parțial, cu caracter temporar, cu scopul de a reduce contagierile, din cauze străine voinței sale, în unul sau mai multe domicilii, ca urmare a crizei sanitare COVID-19.

II) A încetat contractul de muncă din cauze străine voinței angajatului și această încetare este urmare a crizei sanitare COVID-19.

 Toate aceste circumstanțe trebuie să fie posterioare zilei de 14 martie, data la care a intrat în vigoare Decretul 463/2020, din 14 martie.

WhatsApp chat